W związku z faktem, że kluczowe znaczenie w biznesie zaczynają odgrywać wymagania związane ze zrównoważonym rozwojem, odpowiedzialnym biznesem, ochroną środowiska, zielonymi nowymi technologiami, gospodarką cyrkularną oraz ESG została stworzona Akademia Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska mająca na celu kształcenie specjalistów w tym obszarze.

Każde nowocześnie zarządzane przedsiębiorstwo powinno być przygotowane na opracowanie odpowiedniej strategii oraz dokumentacji prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny i przyjazny środowisku.

Świadomość środowiskowa społeczeństwa jeszcze nigdy nie była tak duża jak obecnie. W rezultacie rośnie zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju biznesu, ochrony środowiska, zmian klimatycznych, zielonej transformacji, społecznej odpowiedzialności biznesu czy gospodarki cyrkularnej.

Uczestnicy większości procesów inwestycyjnych oraz produkcyjnych muszą liczyć się z coraz surowszymi wymaganiami związanymi z ochroną środowiska oraz w zakresie odpowiedzialności biznesu. Znajomość podstaw prawa ochrony środowiska, w tym gospodarki obiegu zamkniętego, zrównoważonego rozwoju, zielonego finansowania, zmian klimatycznych, raportowania niefinansowego obejmującego elementy środowiskowe staje się niezbędnym elementem wykształcenia specjalistów, kadry menedżerskiej czy zarządczej. Bez znajomości wymagań szeroko rozumianego prawa ochrony środowiska jak i trendów jego rozwoju nie można dziś podejmować racjonalnych decyzji biznesowych.

W ramach Akademii Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska oferujemy kierunki:

Partnerzy Akademii

Nowa rekrutacja
już od 6 maja