Akademia Administracji Publicznej to centrum wiedzy skupiające wybitnych akademików i doświadczonych praktyków sektora publicznego. W ramach Akademii Uczelnia Łazarskiego przygotowała szeroką ofertę studiów podyplomowych skierowaną do osób, dążących do kształtowania i rozwijania kompetencji zawodowych w obszarze administracji rządowej, państwowej i samorządowej. Jakość programów, zróżnicowana forma zdobywania wiedzy i nowych umiejętności pomaga identyfikować problemy i wyzwania pojawiające się w codziennej pracy oraz podsuwa sprawdzone rozwiązania , które łatwo można zastosować w praktyce zawodowej. Dzięki licznym warsztatom i dyskusjom uczestnicy mają okazję wymieniać się doświadczeniami jak i opiniami, tak aby jeszcze pełniej rozumieć otoczenie, w którym pracują. 

Partnerzy Akademii

Miesięcznik Gmina

Miesięcznik Zamówienia Publiczne. Doradca Wolters Kluwer

Nowa rekrutacja
już od maja