Previous

Next
 
Akademia Marketera

Akademia Marketera to oferta studiów podyplomowych skierowana do osób zainteresowanych doskonaleniem kompetencji w dziedzinie marketingu. W ramach Akademii Uczelnia Łazarskiego zaangażowała do współpracy uznanych praktyków rynku oraz zapewniła wsparcie merytoryczne partnerów instytucjonalnych, w tym: Stowarzyszenie Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska, atmedia, Universal McCann.


Akademia Menedżera

Akademia Menedżera to oferta studiów podyplomowych przeznaczona dla kadry zarządzającej i dla osób dążących do doskonalenia kompetencji menadżerskich. Najlepsi praktycy rynku i doświadczeni akademicy Uczelni Łazarskiego i innych szkół wyższych zapewniają zdobycie wiedzy i wykształcenie umiejętności potrzebnych na współczesnym rynku pracy.


Akademia Zarządzania Procesowego


Akademia Rynku B2B

Studia realizowane w ramach Akademii skierowane są do osób i firm, które w zakupach produkcji lub sprzedaży, widzą potrzebę poprawy. Obszary te w dobrze funkcjonujących przedsiębiorstwie działają jak naczynia połączone. Dzięki Akademii doskonaląc choćby jeden z obszarów będą mogli Państwo zachować równowagę z pozostałymi.


Akademia Trenera Biznesu

Akademia Trenera Biznesu to centrum wiedzy skupiające trenerów reprezentujących zróżnicowane style trenerskie oraz autorytety biznesowe z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym zdobytym w kraju i zagranicą. W ramach Akademii Uczlenia Łazarskiego we współpracy z Grupą Szkoleniową Kontrakt OSH przygotowała studia podyplomowe stanowiącą bezpośrednią odpowiedź na wymagania rynku.


Akademia Rynku Nieruchomości

Akademia Rynku Nieruchomości to centrum wiedzy stworzone dla osób związanych z rynkiem nieruchomości. W ramach Akademii, przygotowaliśmy dla Państwa szeroką ofertę studiów podyplomowych stanowiącą bezpośrednią odpowiedź na potrzeby rynku. Doświadczeni praktycy, najlepsza kadra akademicka, zapewniają możliwości kształtowania i podnoszenia zawodowych kompetencji, tak potrzebnych na stale zmieniającym się i wymagającym rynku pracy.


Akademia Transportu Lotniczego

Akademia Transportu Lotniczego pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie tych zagadnień, które stanowią bezwzględnie najważniejsze komponenty funkcjonowania rynku transportu lotniczego. 


Akademia Transportu Drogowego

Akademia Transportu Drogowego stanowi swoisty collage wiedzy i doświadczenia wymaganego na rynku transportu drogowego, który musi sprostać stale zmieniającym się przepisom prawa obowiązującego w tej dziedzinie.


Akademia Praktyków Prawa to centrum wiedzy skupiające wybitnych akademików i doświadczonych praktyków prawa. W ramach Akademii Uczelnia Łazarskiego przygotowała programy, które mają pomóc w codziennej pracy osób stosujących prawo w praktyce. 

Akademia Praktyków Prawa


Akademia Prawa Sądowego

Akademia Prawa Sądowego to centrum wiedzy skupiające doświadczonych praktyków prawa sądowego. Wśród naszych wykładowców znajdują się doświadczeni sędziowie sądów rejonowych, okręgowych, Sądu Najwyższego, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Trybunału Konstytucyjnego, w tym wysokiej klasy wykładowcy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. W ramach Akademii Uczelnia Łazarskiego przygotowała programy, które mają na celu opanowanie zagadnień prawnych m.in. z zakresu prawa materialnego i procesowego występujących w typowych sprawach sądowych.


Akademia Administracji Publicznej

Akademia Administracji Publicznej to centrum wiedzy skupiające wybitnych akademików i doświadczonych praktyków sektora publicznego. W ramach Akademii Uczelnia Łazarskiego przygotowała szeroką ofertę studiów podyplomowych skierowaną do osób, dążących do kształtowania i rozwijania kompetencji zawodowych w obszarze administracji rządowej, państwowej i samorządowej. Jakość programów, zróżnicowana forma zdobywania wiedzy i nowych umiejętności pomaga identyfikować problemy i wyzwania pojawiające się w codziennej pracy oraz podsuwa sprawdzone rozwiązania , które łatwo można zastosować w praktyce zawodowej. Dzięki licznym warsztatom i dyskusjom uczestnicy mają okazję wymieniać się doświadczeniami jak i opiniami, tak aby jeszcze pełniej rozumieć otoczenie, w którym pracują.


Akademia Umiejętności Psychologicznych

Akademia Umiejętności Psychologicznych to centrum wiedzy skupiające wybitnych akademików i doświadczonych praktyków, w tym psychologów oraz trenerów umiejętności społecznych. W ramach Akademii Uczelnia Łazarskiego przygotowała szeroką ofertę studiów podyplomowych skierowaną do osób dążących do zdobycia wiedzy psychologicznej możliwej do wykorzystania w zróżnicowanej praktyce.


Akademia Nowoczesnej Edukacji

Akademia Nowoczesnej Edukacji to nowa inicjatywa w obszarze oświaty, będąca odpowiedzią na stale rozwijający i zmieniający się rynek studiów podyplomowych. Studia podyplomowe kierowane są do kadry dydaktycznej zainteresowanej poszerzaniem umiejętności merytorycznych i dydaktycznych w obszarze oświaty oraz kadry kierowniczej wszystkich szczebli administracji publicznej odpowiedzialnej za edukację.


Akademia Rynku Ubezpieczeń

Akademia Rynku Ubezpieczeń to centrum wiedzy skupiające wybitnych akademików i praktyków rynku ubezpieczeń. Misją Akademii jest rozwoju profesjonalnych kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych, warunkujących rozwój kariery na rynku ubezpieczeniowym w Polsce i Europie.


Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja