Akademia Zarządzania Procesowego to oferta studiów podyplomowych przeznaczona dla osób, które pracują w firmach produkcyjnych lub usługowych, zarządzają zespołem produkcyjnym, finansowym lub administracyjnym, są zainteresowane osiąganiem coraz lepszych wyników i doskonaleniem umiejętności niezbędnych w skutecznym planowaniu i wdrażaniu usprawnień w firmie. W ramach Akademii przygotowaliśmy dwa kierunki, które rozwijają kompetencje nowoczesnego zarządzania zmianą i uczą jak ciągle poprawiać wyniki przedsiębiorstwa. 

W ramach Akademii Zarządzania Procesowego oferujemy kierunki:

Nowa rekrutacja
już od maja