Festiwal
rozwoju kariery
15 IX
dzień otwarty Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

Weź udział w Festiwalu rozwoju kariery i zaplanuj swój sukces!

Zapraszamy na III edycję wyjątkowego dnia otwartego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, która odbędzie się 15 września 2018 r.

Wstęp na wykłady jest bezpłatny - z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza.

harmonogram

10:15 10:30

Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu: Jak odpowiednio zadbać o rozwój swojej kariery?

wykładowca: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownik kierunku MBA w ochronie zdrowia. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest ekspertem w obszarze zarządzania strategicznego, przywództwa i zdrowia publicznego, z szerokim doświadczeniem projektowym i szkoleniowym.

Podczas uroczystego wykładu otwierającego Festiwal opowie, jak osiągać sukces zawodowy, poprzez samodzielne planowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę i profesjonalne umiejętności.

prawo

biznes

rozwój

10:45 11:15

wykładowca: dr Magdalena Rycak

W jaki sposób chronić dane kandydatów na pracowników?

kierunkiOchrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji i Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace

wykładowca: Witold Moszyński

Efektywny manager - czyli jaki?

kierunekExecutive MBA for Human Resources Professionals (MBA HR)

wykładowca: dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Na czym polega sztuka prawidłowej wymowy?

kierunekLogopedia i Neurologopedia

11:30 12:00

wykładowca: radca prawny Ireneusz Krawczyk

Co zmieni Nowa Ordynacja Podatkowa?

kierunekPrawo podatkowe

wykładowca: Joanna Brzoskowska-Czerepiuk

Co się liczy w innowacyjności? Krótki wykład o naturze procesów innowacyjnych. Fakty, przykłady i inspiracje

kierunekKomercjalizacja innowacji

wykładowca: dr Ewa Hartman

Kiedy mózg myśli - czyli co sprzyja kreatywności, a co ją blokuje?

kierunekNeuro-przywództwo

12:15 12:45

wykładowca: radca prawny Agnieszka Oleksyn-Wajda i adwokat Justyna Wilczyńska-Baraniak

Sztuczna inteligencja, robotyka, blockchain - jak efektywnie chronić innowacje technologiczne?

kierunekPrawo w biznesie nowych technologii

wykładowca: Joanna Liksza i Agnieszka Mrówka

Dlaczego zawód Compensation and Benefits Manager ma przyszłość i czy nasze płace nadal będą rosły?

kierunekCompensation&Benefits

wykładowca: Marcin Żukowski

Wyrzuć Facebooka i zajmij się... Właśnie czym?

kierunkiE-marketing w praktyce i Nowoczesna wielokanałowa sprzedaż produktów finansowych

13:00 13:30

wykładowca: radca prawny Marek Oleksyn

Naruszenia własności intelektualnej w przestrzeni cyfrowej - wyzwania dla branży fashion?

kierunekPrawo i zarządzanie w sektorze mody

wykładowca: Jerzy Książek i Magdalena Grudziecka

Czy mediacja jest nieodzowna w życiu prywatnym, społecznym, biznesowym? Czy mediator to nowa ścieżka kariery w Polsce?

kierunkiNegocjacje i mediacje biznesowe i Mediacje rodzinne i karne

wykładowca: Małgorzata Ziarko

Dlaczego warto, aby manager rozwijał kompetencje coachingowe?

kierunekStudium coachingu

Centrum Rekrutacji CKP

możliwość rozmowy z konsultantem ds. rekrutacji, z wykładowcami, a także kierownikami kierunków

Pamiątkowe dyplomy

dla uczestników do odbioru w Centrum Rekrutacji CKP

Akcja promocyjna

10% zniżki w czesnym dla uczestników dnia otwartego na studia podyplomowe lub program MBA (zniżka nie łączy się)

Ważne informacje o prywatności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- RODO, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uczelnia Łazarskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Świeradowskiej 43, 02-662 Warszawa
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem - iod@lazarski.edu.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • realizacji procesu kształcenia,
  • dokumentacji przebiegu studiów, kursu, warsztatu,
  • wykonania przez Administratora obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2017.2183 t.j.) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) , c) i e) ogólnego rozporządzenie o ochronie danych- RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu: 
  • organizacji wydarzeń, konferencji konkursów, promocji, ankiet, 
  • prowadzenia kampanii promocyjnych, reklamowych i innych działań marketingowych związanych z usługami edukacyjnymi Administratora, w tym w formie mailingu, 
  • realizacji obowiązków wynikających z umów wzajemnych w zakresie informowania o partnerach ich usługach i produktach, w tym w formie mailingu,
  • prowadzenia monitoringu wizyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO oraz ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów lub do momentu odwołania zgody.
 6. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu,
 8. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 10. w niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Pani/Pana dane – jeśli będzie to konieczne, aby Administrator mógł świadczyć usługi, przy czym dane te będą przekazywane wyłącznie osobom i podmiotom, których Administrator upoważni i którym zleci czynności przetwarzania danych,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym jest obligatoryjne.