16.04.2013

Małgorzata Zaława – Dąbrowska

Absolwentka programu „MBA w ochronie zdrowia” Dyrektor Naczelna SPZZLO Warszawa Żoliborz


Program MBA, w którym uczestniczyłam spełnił moje oczekiwania z uwagi na ciekawą tematykę i bardzo trafny dobór wykładowców posiadających szeroką wiedzę teoretyczną, ale co dla mnie najważniejsze również wieloletnie doświadczenie  w zarządzaniu  placówkami medycznymi. Poszerzona w trakcie zajęć wiedza utwierdziła mnie w przekonaniu, że kierunek obranej przeze mnie polityki zarządczej jest właściwy, dzięki czemu teraz zarządzam jeszcze odważniej i bardziej dynamicznie. Doceniam również otwarty charakter zajęć, gdyż dyskusje z wykładowcami oraz uczestnikami pozwoliły mi znaleźć odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości. Do komfortowego odbioru programu przyczyniły się  pomoce multimedialne wykorzystywane w trakcie zajęć, nowoczesna biblioteka i dobra organizacja.


Mówią o nas

Tomasz Andrukiewicz

Prezydent Miasta Ełku

Wszystkie miejsca można wypromować, trzeba tylko znaleźć ich mocne strony. O marketingu miejsc należy myśleć błyskotliwie i z rozmachem. Miejsce musi cechować się wyjątkowością i atrakcyjnością, by siła przyciągania była skuteczna. Marka miasta to szereg działań na wielu poziomach, począwszy od stworzenia jej koncepcji, wizji, misji, logo, poprzez opracowanie spójnego systemu wizualnego oraz systemu komunikacji i na wdrażaniu marki kończąc. W miastach i regionach samorządowcy przestają traktować budowanie marek jako hobby, bo dostrzegają korzyści finansowe dla swoich mieszkańców i lokalnego biznesu. Dlatego też jako prezydent miasta, mający poczucie, iż marketing miejsc ma wpływ na wzmacnianie więzi lokalnej społeczności, rozwój gospodarczy i turystyczny – zachęcam do udziału w zajęciach poświęconych tej pasjonującej tematyce.

Andrzej Worotyński

Kierownik studiów "Coaching"

Uczelnia Łazarskiego i Kontrakt OSH to połączenie międzynarodowej wiedzy i doświadczenia biznesowego w najlepszym wydaniu. Pracując w oparciu o autorskie narzędzia i warsztaty pokazujemy czym jest coaching narzędziowy uzupełniany przez coaching rozwojowy. Gwarantem naszej rzetelności są certyfikaty osób prowadzących - ICF (International Coach Federation) i ICC (International Coaching Community). Chcemy pokazać i nauczyć słuchaczy najlepszych wzorców coachingu światowego, rozwijając obszar treningu narzędziowego i interwencji kryzysowych w biznesie.

Agata Popławska

kierownik Działu Promocji i Sprzedaży w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawiewykładowca na studiach Zarządzanie Infrastrukturą Sportową

Jaka jest dzisiaj recepta na sukces obiektu sportowego?
Dziś liczy się nowoczesne zarządzanie, marketing i dotarcie do potencjalnych klientów, relacje oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian i wykorzystywania szans. Te studia uczą, ćwiczą i budują takie właśnie umiejętności. Są to studia dla osób, które chcą dobrze przygotować się do przyszłości i skutecznie konkurować na rynku sportowym.


Piotr Polak

Prezes Zarządu Chartered Institute of Cooperation kierownik studiów „Strategic Sourcing, Outsourcing i Vested – Strategia kooperacji w praktyce”

Tylko umiejąc budować odpowiednie sojusze z dostawcami i klientami można zapewnić sobie przewagę konkurencyjną i wysokie zyski. Studia te stanowią unikalny program, przeznaczony zarówno dla klientów, zlecających usługi logistyczne, produkcyjne i procesy biznesowe, jak również ich wykonawców. Umiejętności tutaj zdobyte są kluczowe zarówno w procesach planowania strategicznego, jak również działalności operacyjnej każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od branży czy formy prawnej danej firmy. Są to studia dla osób, które planują swoją przyszłość i są świadome zmian, zachodzących w gospodarce światowej.

Wojciech Kabarowski

wykładowca na Studiach podyplomowych dla producentów filmowych i telewizyjnych

Studenci biorący udział w zajęciach na „Studiach podyplomowych dla producentów filmowych i telewizyjnych” mają niepowtarzalną szansę spotkania się z ludźmi, którzy funkcjonują w przemyśle filmowym i telewizyjnym, są jego autentyczną częścią, a także mają za sobą znaczące sukcesy producenckie, reżyserskie i literackie. Wykłady prowadzone są również przez osoby, których domeną są nowoczesne technologie, bez których trudno wyobrazić sobie współczesny film czy program telewizyjny. Przyjęta przez organizatorów studium formuła ścisłej współpracy z praktykami zapewnia studentom bezpośredni dostęp do ludzi tworzących współczesny obraz polskiego kina i telewizji.

Dr Marian Krupa

kierownik studiów „Zarządzanie projektem ERP (SAP)"

Zintegrowane systemy zarządzania klasy ERP są nowoczesnymi platformami służącymi do zarządzania współczesnymi organizacjami. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić koordynację i optymalizację procesów biznesowych bez możliwości wykorzystania aplikacji ERP, w tym systemu firmy SAP. Opracowany dla Państwa program studiów podyplomowych „Zarządzanie projektem ERP (SAP)” ma na celu z jednej strony przekazać kluczowe kompetencje z zakresu wdrażania wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań firmy SAP, z drugiej, umożliwić absolwentom ubieganie się o prestiżowe stanowiska pracy w wielu projektach realizowanych w kraju i zagranicą. Posiadając wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów informatyzacji organizacji w oparciu system SAP ERP, gwarantuję wysoki poziom merytoryczny w zakresie proponowanych treści programowych realizowanych w ramach zajęć komputerowych oraz kompetentny zespół specjalistów.

Marcin Żak

Prawnik Home Broker, prowadzący zajęcia na kierunku Doradca. ds. nieruchomości:

Wiadomości na temat rynku nieruchomości, aspektów prawnych i otoczenia biznesowego oraz finansowego z nim związanego, pozwolą naszym słuchaczom zarówno świadomie doradzać innym, jak i dokonywać trafnych wyborów inwestycyjnych w przyszłości. Nie można przecenić wartości wskazówek i wniosków praktyków rynku, osób które z tą dziedziną związały swoją karierę zawodową. Pamiętajmy, że nieruchomości stanowią kapitał pewny, niezmienny i nieprzemijający. W tej czy innej formie, są towarem zawsze tak pożądanym jak i potrzebnym. Z tego powodu wiedza, która stanie się Państwa udziałem może być podstawą nie tylko kariery, ale też własnego, finansowego sukcesu.

Marek Kowalczyk

kierownik studiów „Zarządzanie projektami”, Prezes Zarządu MANDARINE Project Partners

Jak dowodzą badania Standish Group i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley:
- Ponad 80% wszystkich projektów realizowanych jest z opóźnieniem lub przekroczeniem budżetu.
- Projekty zrealizowane w dużych firmach dostarczyły zaledwie 40% pierwotnie planowanego zakresu.
- Projekty związane z zaawansowanymi technologiami trwają średnio
dwukrotnie dłużej niż pierwotnie zakładano.
W ramach studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami” uczymy, jak zrealizować projekt na czas, w budżecie i bezstresowo - dzięki metodzie łańcucha krytycznego.

Maria Libura

wykładowca na studiach „Medialna emisja głosu”

Jak mówić, aby przekonać?  Jak dobrać słowa i inne środki wyrazu do okoliczności? Studia podyplomowe "Medialna emisja głosu" pozwolą wykorzystać niezwykły potencjał, jaki niesie  w sobie skuteczne posługiwanie się mową. Pokażą, jak swobodnie operować głosem (i zachować go w dobrej kondycji) oraz nauczą, jak skonstruować skuteczny komunikat i przekazać go tak, by zapadł słuchaczom w pamięć.

dr Maciej Dercz

Lider merytoryczny specjalistycznego modułu szkoleniowego MBA w ochronie zdrowia „Organizacyjno-prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia”

Aby skuteczne i efektywne zarządzać podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia należy posiąść maksymalnie szeroką wiedzę nie tylko o samych świadczeniach zdrowotnych ale także o prawno-organizacyjnych podstawach określających proces ich udzielania. Zarządzanie podmiotami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia wymaga zdobycia wiedzy na temat mechanizmu wzajemnych powiązań wielu elementów składowych tego systemu tj. administracji publicznej, świadczeniodawców, pacjentów, płatników, producentów leków i wyrobów medycznych. Od ich prawidłowego współdziałania zależy bowiem zarówno bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, jak też sukces wszystkich tych podmiotów, które w systemie ochrony zdrowia odgrywają istotną rolę. Zatem osoby, którym zależy na skutecznym działaniu w tej rozwijającej się branży powinny, od strony teoretycznej jak i praktycznej – zapoznać się z formalno-prawnymi zasadami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zagadnienia w tym obszarze zapewnia przygotowane dla Państwa szkolenie „Organizacyjno-prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia".

Klaudia Gawlik

absolwentka studiów "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"

Studia podyplomowe z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych zwiększyły nie tylko mój warsztat naukowy, ale przede wszystkim rozwiązały wiele wątpliwości i problemów pracowniczych, z którymi spotykam się w pracy zawodowej. Dużym atutem studiów było uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez wybitnych specjalistów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, otrzymywanie materiałów dydaktycznych od prowadzących wykłady oraz indywidualne konsultacje z wykładowcami po każdych zajęciach. Intensywność zajęć oraz praktyczne podejście przez wykładowców do omawianych przez nich zagadnień, sprawia, że dzięki tym studiom zdobywa się duży bagaż wiedzy.

Agata Tkaczyk

absolwentka II edycji studiów „Negocjacje i mediacje – biznesowe, sądowe i pozasądowe”

Studia spełniły moje oczekiwania i wierzę, że poszerzą lub zmienią zakres mojej działalności zawodowej. Wykładowcy są profesjonalistami i praktykami w swojej dziedzinie, a przy tym zaangażowani w pracę w czasie zajęć.

Katarzyna Królak-Wyszyńska

kierownik studiów „Innovation Lab”

Czym się dziś wygrywa? Dziś liczy się pasja, innowacje, relacje oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian i wykorzystywania szans. Te studia uczą, ćwiczą i budują takie właśnie umiejętności. Są to studia dla osób, które chcą dobrze przygotować się do przyszłości i skutecznie wyróżniać swoje produkty, usługi i firmy na rynku.

Jerzy Książek

wykładowca studiów „Negocjacje i mediacje biznesowe” oraz "Mediacje rodzinne i karne",  prezes Polskiego Centrum Mediacji

Negocjacje i mediacje - zamiast wyniszczających sporów! Przekonanie o tym , że problemy między ludźmi, firmami i instytucjami można rozwiązać poprzez znalezienie porozumienia  akceptowalnego przez  wszystkie strony konfliktu było podstawą budowania programu studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowe”. Druga edycja potwierdziła, że to przekonanie podzielają też studenci - skorzystali ze wszystkich dostępnych miejsc na dwóch specjalizacjach. Dziś, z pomocą Polskiego Centrum Mediacji, zdobywają uprawnienia mediatora!

Jakub Kadłubowski

absolwent kierunku „Studia podyplomowe dla producentów filmowych i telewizyjnych”

„Studia podyplomowe dla producentów filmowych i telewizyjnych” wywróciły moje życie do góry nogami. Aktualnie zająłem się produkcją drobnego kontentu reklamowego i wiem jak to robić jako producent. Jestem też głównym producentem fabularnego filmu historycznego, a wiedza, którą otrzymałem na tym kierunku pozwala mi swobodnie poruszać się w branży filmowej. Poznałem w trakcie studiów nie tylko meandry tego zawodu, ale także - a może przede wszystkim - znakomitych profesjonalistów, czynnych zawodowo, znakomicie przekazujących swoje umiejętności i wiedzę. Kontakty zawarte z nimi w czasie studiów mogę wykorzystywać teraz, realizując swoje marzenia. absolwent kierunku „Studia podyplomowe dla producentów filmowych i telewizyjnych”

Joanna Kozarzewska

HAYS Poland absolwentka I edycji studiów „Doradca ds. nieruchomości”

Program studiów jest zdecydowanie polecany osobom, które chciałyby rozpocząć swoją karierę w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami i efektywnie działać w konkurencyjnym środowisku pracy. Studenci uczestniczący w zajęciach mają okazję nie tylko poznać obowiązujące przepisy prawne, ale również rozwinąć umiejętności miękkie, niezbędne w pracy pośrednika.

Łukasz Maciołek

absolwent studiów "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"

Studia podyplomowe "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych" pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, poprzez szereg zajęć organizowanych w formie konwersatoriów i warsztatów, ukierunkowanych na problemy, które może napotkać każda osoba stosująca w praktyce przepisy prawa pracy. Wiedza nabyta w toku studiów pochodziła od najwyższej klasy specjalistów, do których należy zaliczyć w szczególności sędziów Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, jak również doktorów nauk prawnych.

Bartosz Paczkowski

student kierunku „Organizacja i zarządzanie oświatą”

Dokonując wyboru uczelni jednym z przyjętych przeze mnie kryteriów wyboru było ukierunkowanie zajęć na przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale połączonej z przykładami praktycznymi. Pomogły mi również pozytywne opinie na temat fachowości i wysokiego poziomu merytorycznego kadry naukowej. Uczelnia Łazarskiego spełniła stawiane jej wymagania, a wybrane przeze mnie studia podyplomowe są idealnym źródłem wiedzy, które pomaga mi rozwijać się zawodowo.

Agata Tkaczyk

absolwentka II edycji studiów „Negocjacje i mediacje – biznesowe, sądowe i pozasądowe”

Studia spełniły moje oczekiwania i wierzę, że poszerzą lub zmienią zakres mojej działalności zawodowej. Wykładowcy są profesjonalistami i praktykami w swojej dziedzinie, a przy tym zaangażowani w pracę w czasie zajęć.

dr Krystyna Krzekotowska

kierownik studiów "Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami"

Studia podyplomowe "Zarządzanie nieruchomościami" oraz "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" umożliwiają uzyskanie od Ministra Infrastruktury licencji Zarządcy Nieruchomości lub Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Studia te są prowadzone w ramach Akademii Rynku Nieruchomości, którą swym patronatem objęła Polska Federacja Rynku Nieruchomości oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie.

sędzia Mariusz Kurzępa

Kierownik studiów Menedżer sądowy

Urzędnicy sądowi nie są obecnie należycie przygotowani do tego, by kierować sądami w zakresie, w jakim przewiduje to przedmiotowy projekt ustawy. Osoby z zewnątrz, tzw. „menedżerowie od wszystkiego” tym bardziej, gdyż by dobrze kierować sądem trzeba znać złożoną specyfikę jego funkcjonowania. Projekt studiów "Menedżer sądowy" powstał na skutek uwzględnienia sygnałów płynących ze środowiska wyższych urzędników sądowych, oczekującego na możliwość istotnego podniesienia swych kwalifikacji zawodowych. Planowane zmiany w ustroju sądownictwa powszechnego, czynią przygotowaną ofertę studiów podyplomowych jeszcze bardziej aktualną i atrakcyjną.

Robert Szostak

wykładowca na studiach „Psychologia w biznesie”

Uczymy negocjowania, mediowania, kierowania konfliktem, coachingu. Pomagamy słuchaczom doskonalić ich umiejętności społeczne i diagnostyczne, a wszystko to na bazie gruntownej wiedzy o naturze i osobowości człowieka. Kompetencje zawodowe zdobyte na studiach „Psychologia w biznesie” mają wszechstronne zastosowanie w złożonej rzeczywistości każdej firmy.

dr Przemysław Szustakiewicz

kierownik „Studium zamówień publicznych” 

Dobór najlepszych specjalistów z dziedziny zamówienia publiczne gwarantuje, że uczestnicy studiów otrzymają rzetelną wiedzę pozwalającą swobodnie rozwiązywać problemy związane z procedurą zamówieniową. Dobór zajęć jest skonstruowany tak, aby zarówno osoby pracujące dla sektora publicznego jak i pracownicy sektora prywatnego mogli po ukończeniu studiów wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Studia Zamówienia publiczne są, zatem dobrą inwestycją w wiedzę, która przyniesienie korzyści uczestnikom studiów oraz podmiotom, dla których pracują.

Agnieszka Karłowicz

absolwentka I edycji studiów "Negocjacje i mediacje – biznesowe, sądowe i pozasądowe"

Studia były fantastycznym doświadczeniem a nabyta wiedza pozwoliła mi wykorzystać wiele zagadnień w obecnej pracy a także życiu. Wykładowcy umiejętnie i profesjonalnie przekazali nam kwestie zawarte w tematyce zająć. Dzięki zdobytym tu umiejętnościom zyskałam inne spojrzenie na otaczających mnie ludzi oraz ich problemy, co pozwala mi bardziej świadomie odbierać otaczającą mnie społeczność.

Kinga Nowosielska

Absolwentka I edycji studiów „Doradca ds. nieruchomości”

Gorąco polecam studia podyplomowe z zakresu doradztwa ds. nieruchomości, prowadzone pod auspicjami firmy Home Broker i Hays. Jest to doskonały sposób na zdobycie rzetelnej wiedzy w obszarze rynku nieruchomości,  zagadnień prawnych, doradztwa finansowego, a także na stopniowe, bezstresowe wdrożenie się w pracę doradcy, dzięki stażowi w oddziałach Home Brokera. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy chętnie dzielą się wiedzą, doświadczeniem i są otwarci na propozycje tematów ze strony studentów. Wykładowcy to młodzi ludzie, którzy z pasją angażują się w swoją pracę i potrafią tą pasją zarazić. Miła atmosfera, zajęcia prowadzone w formie dialogu z uczestnikami, sporo ćwiczeń praktycznych to atuty tych studiów. Nie grozi Wam nuda! Nawet jeśli omawiane są skomplikowane zagadnienia podatkowe, wyceny nieruchomości, finansowania zakupu nieruchomości, księgi wieczyste itd., zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób, a zdobyta wiedza testowana jest poprzez rozwiązywanie zadań czy analizę przypadków.
Nawet jeśli potem nie zwiążecie swojej przyszłości zawodowej z rynkiem nieruchomości, niewątpliwie uznacie zdobytą wiedzę za przydatną w życiu codziennym. Warto też wspomnieć o warsztatach prowadzonych przez firmę Hays, dzięki którym lepiej się poznaliśmy jako grupa, staliśmy się bardziej otwarci na siebie nawzajem i dowiedzieliśmy się czegoś nowego o sobie samych. Jak efektywnie zarządzać czasem, jak konstruować interesującą dla słuchaczy wypowiedź, jak uczyć się dobrych nawyków, np. systematyczności w działaniu - to przykłady podejmowanych tematów. Oczywiście, czy wykorzystamy to w życiu prywatnym i zawodowym, to zależy od nas samych...
Zajęcia prowadzone przez firmę Hays stanowiły - moim zdaniem - cenne uzupełnienie treści studiów. Polecam ten kierunek i Uczelnię Łazarskiego, bo naprawdę warto!


dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia i dyrektor CKP Uczelni Łazarskiego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego włącza się do ogólnopolskiej debaty na temat restrukturyzacji służby zdrowia. Studia są świetną okazją do poznania najlepszych specjalistów i do dyskusji na temat dobrych praktyk i narzędzi, które pozwolą placówkom optymalizować działania.

dr Paweł Olszewski

kierownik studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”

Każdego dnia, pracownicy jednostek administracji państwowej podejmują szereg decyzji wymagających zarówno olbrzymiej wiedzy merytorycznej jak i opanowania w warunkach stresu. Jednocześnie, codziennie stają oni przed zagrożeniem pojawienia się sytuacji kryzysowej, która wymaga od nich pewności w podejmowaniu działań oraz posługiwania się znacznie bardziej rozbudowaną wiedzą z zakresu zarządzania kryzysowego. Dla osób chcących pogłębić wiedzę o wspomniane zagadnienia przygotowaliśmy studia podyplomowe "Bezpieczeństwo wewnętrzne - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych" objęte opieką merytoryczną Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jan Pietraszek

kierownik studiów "Partnerstwo publiczno-prywatne dla przedstawicieli administracji publicznej"

Studia podyplomowe "Partnerstwo Publiczno-prywatne dla przedstawicieli administracji publicznej" to propozycja kompleksowego przygotowania samorządowców do realizacji inwestycji metodą PPP. Jednym z celów studiów jest „przełamanie barier” w zakresie realizacji inwestycji publiczno-prywatnych dzięki profesjonalnej i kompleksowej edukacji.

Jerzy Książek

wykładowca studiów „Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowe”,  prezes Polskiego Centrum Mediacji

Negocjacje i mediacje - zamiast wyniszczających sporów! Przekonanie o tym , że problemy między ludźmi, firmami i instytucjami można rozwiązać poprzez znalezienie porozumienia  akceptowalnego przez  wszystkie strony konfliktu było podstawą budowania programu studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowe”. Druga edycja potwierdziła, że to przekonanie podzielają też studenci - skorzystali ze wszystkich dostępnych miejsc na dwóch specjalizacjach. Dziś, z pomocą Polskiego Centrum Mediacji, zdobywają uprawnienia mediatora!

Dr Magdalena Basiak

Marketing Communication Coordinator Region East, uczestnik VII edycji MBA Zarządzanie

Wybierając studia MBA Zarządzanie w Łazarskim kierowałam się marką uczelni - liczyłam na wysoki poziom zajęć, a także ich organizacji. Nie zawiodłam się. Ciekawe zajęcia z praktykami biznesu pozwoliły na wymianę doświadczeń, zgromadzenie dobrych praktyk i pozyskanie wielu inspiracji, które od razu zaczęłam wykorzystywać w swojej codziennej pracy. Ponadto przyjazna atmosfera panująca w szkole sprawiała, że uczęszczanie do niej było przyjemnością.

Agnieszka Giez-Małaczek

kierownik jednego z działów sprzedaży w Firmie Eniro, wydawcy Panoramy Firmstudentka studiów „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”

Pracuję w Firmie 10 lat, mam szeroki wachlarz obowiązków, chciałam do swojej pracy wprowadzić nowe pomysły i rozwiązania. W październiku 2011 rozpoczęłam studia podyplomowe na kierunku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”. To był strzał w dziesiątkę. Dzięki zdobytej wiedzy staję się coraz bardziej świadomym menedżerem. Każdy z przedmiotów wnosi do mojej pracy nowe spojrzenie na powierzone mi zadania, dzięki czemu o wiele łatwiej mi je rozwiązywać. Studia są dobrze zorganizowane. Wykładowcy posiadają dużą wiedzę merytoryczną i obok tego są doskonałymi praktykami, co pozwala urealnić przekazywaną teorię.

Emilia Sobczyk-Stępniak

kierownik studiów „Asystent rodziny”

Asystent rodziny to zawód, do którego realizacji niezbędne jest połączenie umiejętności z wielu dziedzin pracy z drugim człowiekiem: z zakresu prawa, pracy socjalnej, psychologii, interwencji kryzysowej, socjoterapii, mediacji, terapii, doradztwa zawodowego  i innych. Skuteczny asystent rodziny łączy te metody w sposób zindywidualizowany odnosząc się do kontekstu rodzinnego i społecznego. Studia podyplomowe Uczelni Łazarskiego zapewniają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z ludźmi. Poprzez treningi i warsztaty wspierają również rozwój osobisty w kontekście przekraczania ograniczeń i wzmacniania mocnych stron niezbędnych w pomaganiu.

Radka Sielecka

absolwentka kierunku „Studia podyplomowe dla producentów filmowych i telewizyjnych”

O studiach podyplomowych dla producentów filmowych i telewizyjnych mogę się wypowiadać tylko w ciepłych słowach. Były one dla mnie nie tylko podbudową teoretyczną, ale przede wszystkim zrozumiałam, że jeśli się czegoś pragnie można to naprawdę zrealizować. Poznałam wspaniałych wykładowców, mogłam skorzystać z ich doświadczeń i ogromnej wiedzy na temat branży filmowej i tego jak można osiągnąć szczyty w zawodzie producenta. Dzięki temu pracuję teraz przy serialach, jestem koordynatorem Product Placement, przygotowuję realizację własnego filmu dokumentalnego. Czuję, że poszłam właściwą drogą.

Karolina Goździewska

studentka kierunku „Organizacja i zarządzanie oświatą”

Studia są doskonałym uzupełnieniem wiedzy dla osób, które zawodowo zajmują się problematyką zarządzania oświatą. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w sposób umożliwiający łatwe i szybkie przyswajanie wiedzy oraz poszerzenie jej o nowe doświadczenia wynikające z praktycznego podejścia kadry do poruszanych zagadnień. Zdobyta wiedza znacząco ułatwia spełnianie się w pracy oraz stanowi doskonałą podstawę do dalszego rozwoju zawodowego w tym kierunku.

dr Przemysław Szustakiewicz

kierownik „Studium zamówień publicznych” 

Dobór najlepszych specjalistów z dziedziny zamówienia publiczne gwarantuje, że uczestnicy studiów otrzymają rzetelną wiedzę pozwalającą swobodnie rozwiązywać problemy związane z procedurą zamówieniową. Dobór zajęć jest skonstruowany tak, aby zarówno osoby pracujące dla sektora publicznego jak i pracownicy sektora prywatnego mogli po ukończeniu studiów wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Studia Zamówienia publiczne są, zatem dobrą inwestycją w wiedzę, która przyniesienie korzyści uczestnikom studiów oraz podmiotom, dla których pracują.

Joanna Tomaszewska

Specjalista Działu Zagospodarowania Nieruchomości w Zespole Gospodarki Nieruchomościami i Marketingu Agencji Mienia Wojskowego. Uczestniczka studiów „Wycena nieruchomości”

Studia podyplomowe są skierowane do przyszłych adeptów zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Stanowią one także doskonałe uzupełnienie wiedzy dla osób, które zawodowo zajmują się problematyką związaną z rynkiem nieruchomości. Wykładowcy posiadają dużą wiedzę merytoryczną, jak również są doskonałymi praktykami, co pozwala im urealnić przekazywaną studentom teorię i wykorzystać ją na zajęciach prowadzonych w formie ćwiczeń. Zdobyta w trakcie studiów wiedza stanowi doskonałą podstawę do dalszego rozwoju zawodowego w tym kierunku.   

dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska

kierownik studiów „Autokorekcja i sztuka mówienia”

Skuteczna komunikacja jest w obecnych czasach szansą na wykorzystanie swojego potencjału intelektualnego, poznawczego i zawodowego. Najnowsze badania naukowe dowodzą, że nad sposobem mówienia możemy pracować przez całe życie, niezależnie od naszego wieku. Studia ,,Autokorekcja i sztuka mówienia", może właściwie podjąć każdy, kto czuje taką potrzebę, kto pracuje głosem, kto chce poprawić swoje możliwości głosowe, kto chce mówić poprawnie. Nasz zespół to praktycy z pasją i odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.

Andrzej Niemczyk

menadżer, trener biznesu i trener trenerów

Warunkiem skutecznego działania przedsiębiorstw na rynku jest posiadanie fachowej kadry zarządzającej na wszystkich szczeblach kierowania. W Polsce nadal wielu menedżerów działa intuicyjnie i nie korzysta z wiedzy i umiejętności, które są potrzebne, znane i uznane. Te luki kompetencyjne mogą uzupełnić wykwalifikowani trenerzy biznesu i coachowie, dlatego są oni obecnie poszukiwani, ale też skrupulatnie weryfikowani przez usługobiorców. Studia prowadzone przez Uczelnię Łazarskiego przygotowują do kompetentnego wykonywania zawodów coacha i trenera biznesu.



Piotr Jaworowicz

Kierownik projektu, PKN ORLEN S.A., uczestnik VII edycji MBA Zarządzanie

Studia MBA Zarządzanie w Uczelni Łazarskiego spełniły moje oczekiwania. Pozwoliły mi usystematyzować praktyczne doświadczenie zawodowe i uzupełnić je o nowe umiejętności. Dużym atutem studiów był wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz dynamiczny program, uwzględniający oprócz wszystkich podstawowych obszarów zarządzania organizacją także obszary rozwoju osobistego. Zajęcia odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze, co było zasługą wykładowców i samej grupy - stwarzało to świetny klimat do wymiany doświadczeń.

Grażyna Samulska

absolwentka IV edycji programu Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uczelni Łazarskiego to czas znakomicie wykorzystany. Kierunek gwarantuje możliwość zdobycia solidnej podstawy teoretycznej połączonej z umiejętnościami praktycznymi. Nie sposób nie docenić wiedzy wykładowców – zajęcia prowadzą najwyższej klasy specjaliści z tej dziedziny! Otwartość prowadzących na potrzeby uczestników powoduje, że studia są jednocześnie okazją do cennych dyskusji oraz  wymiany doświadczeń w gronie ekspertów i praktyków. Dziękuję za ostatni rok, szkoda że tak szybko minął.


Agnieszka Karłowicz

Studia były fantastycznym doświadczeniem a nabyta wiedza pozwoliła mi wykorzystać wiele...

Grażyna Samulska

Studia Podyplomowe Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych na Uczelni Łazarskiego to czas...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja