18.06.2012

dr Andrzej Gorczyński

kierownik studiów „Organizacja i zarządzanie oświatą”


Współczesny dyrektor placówki oświatowej, jako kierownik jednostki organizacyjnej, musi legitymować się odpowiednim poziomem wiedzy, aby mógł realizować zadania na powierzonym stanowisku pracy. Taką gwarancję zapewnia Uczelnia Łazarskiego stwarzając szansę potencjalnemu kandydatowi na udział w postępowaniu konkursowym na stanowisko dyrektorskie dzięki przygotowaniu studenta do dalszego awansu. Jako kierownik studiów zachęcam do uczestnictwa w doskonaleniu zawodowym, gwarantując jednocześnie wymaganą jakość i spełnienie standardów dotyczących jakości kształcenia.


Mówią o nas

Łukasz Maciołek

absolwent studiów "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"

Studia podyplomowe "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych" pozwalają na pogłębienie wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, poprzez szereg zajęć organizowanych w formie konwersatoriów i warsztatów, ukierunkowanych na problemy, które może napotkać każda osoba stosująca w praktyce przepisy prawa pracy. Wiedza nabyta w toku studiów pochodziła od najwyższej klasy specjalistów, do których należy zaliczyć w szczególności sędziów Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych, jak również doktorów nauk prawnych.

Wojciech Kabarowski

wykładowca na Studiach podyplomowych dla producentów filmowych i telewizyjnych

Studenci biorący udział w zajęciach na „Studiach podyplomowych dla producentów filmowych i telewizyjnych” mają niepowtarzalną szansę spotkania się z ludźmi, którzy funkcjonują w przemyśle filmowym i telewizyjnym, są jego autentyczną częścią, a także mają za sobą znaczące sukcesy producenckie, reżyserskie i literackie. Wykłady prowadzone są również przez osoby, których domeną są nowoczesne technologie, bez których trudno wyobrazić sobie współczesny film czy program telewizyjny. Przyjęta przez organizatorów studium formuła ścisłej współpracy z praktykami zapewnia studentom bezpośredni dostęp do ludzi tworzących współczesny obraz polskiego kina i telewizji.

Andrzej Niemczyk

menadżer, trener biznesu i trener trenerów

Warunkiem skutecznego działania przedsiębiorstw na rynku jest posiadanie fachowej kadry zarządzającej na wszystkich szczeblach kierowania. W Polsce nadal wielu menedżerów działa intuicyjnie i nie korzysta z wiedzy i umiejętności, które są potrzebne, znane i uznane. Te luki kompetencyjne mogą uzupełnić wykwalifikowani trenerzy biznesu i coachowie, dlatego są oni obecnie poszukiwani, ale też skrupulatnie weryfikowani przez usługobiorców. Studia prowadzone przez Uczelnię Łazarskiego przygotowują do kompetentnego wykonywania zawodów coacha i trenera biznesu.Dr Magdalena Basiak

Marketing Communication Coordinator Region East, uczestnik VII edycji MBA Zarządzanie

Wybierając studia MBA Zarządzanie w Łazarskim kierowałam się marką uczelni - liczyłam na wysoki poziom zajęć, a także ich organizacji. Nie zawiodłam się. Ciekawe zajęcia z praktykami biznesu pozwoliły na wymianę doświadczeń, zgromadzenie dobrych praktyk i pozyskanie wielu inspiracji, które od razu zaczęłam wykorzystywać w swojej codziennej pracy. Ponadto przyjazna atmosfera panująca w szkole sprawiała, że uczęszczanie do niej było przyjemnością.

Katarzyna Królak-Wyszyńska

kierownik studiów „Innovation Lab”

Czym się dziś wygrywa? Dziś liczy się pasja, innowacje, relacje oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian i wykorzystywania szans. Te studia uczą, ćwiczą i budują takie właśnie umiejętności. Są to studia dla osób, które chcą dobrze przygotować się do przyszłości i skutecznie wyróżniać swoje produkty, usługi i firmy na rynku.

Łukasz Kaflik

uczestnik II edycji Studium zamówień publicznych

Przystępując do Studium zamówień publicznych, chciałem uzyskać nie tylko wiedzę teoretyczną z zakresu zamówień publicznych, ale również dowiedzieć się jak ją wykorzystać w praktyce zawodowej. Nie zawiodłem się. Już od pierwszych zajęć dostrzegłem, że prowadzący zajęcia wykładowcy omawiają poszczególne zagadnienia opierając je na licznych przykładach wziętych z ich doświadczenia zawodowego. Przy czym swoją wiedzę przekazują językiem zrozumiałym dla każdego słuchacza, bez względu na  kierunku ukończenia studiów. Uważam, że przystąpienie do Studium Zamówień Publicznych było dla mnie słusznym krokiem, który przyda mi się w realizacji planów zawodowych na przyszłość. 

dr Przemysław Szustakiewicz

kierownik „Studium zamówień publicznych” 

Dobór najlepszych specjalistów z dziedziny zamówienia publiczne gwarantuje, że uczestnicy studiów otrzymają rzetelną wiedzę pozwalającą swobodnie rozwiązywać problemy związane z procedurą zamówieniową. Dobór zajęć jest skonstruowany tak, aby zarówno osoby pracujące dla sektora publicznego jak i pracownicy sektora prywatnego mogli po ukończeniu studiów wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Studia Zamówienia publiczne są, zatem dobrą inwestycją w wiedzę, która przyniesienie korzyści uczestnikom studiów oraz podmiotom, dla których pracują.

Małgorzata Zaława – Dąbrowska

Absolwentka programu „MBA w ochronie zdrowia” Dyrektor Naczelna SPZZLO Warszawa Żoliborz

Program MBA, w którym uczestniczyłam spełnił moje oczekiwania z uwagi na ciekawą tematykę i bardzo trafny dobór wykładowców posiadających szeroką wiedzę teoretyczną, ale co dla mnie najważniejsze również wieloletnie doświadczenie  w zarządzaniu  placówkami medycznymi. Poszerzona w trakcie zajęć wiedza utwierdziła mnie w przekonaniu, że kierunek obranej przeze mnie polityki zarządczej jest właściwy, dzięki czemu teraz zarządzam jeszcze odważniej i bardziej dynamicznie. Doceniam również otwarty charakter zajęć, gdyż dyskusje z wykładowcami oraz uczestnikami pozwoliły mi znaleźć odpowiedzi na wiele pytań i wątpliwości. Do komfortowego odbioru programu przyczyniły się  pomoce multimedialne wykorzystywane w trakcie zajęć, nowoczesna biblioteka i dobra organizacja.

Agata Popławska

kierownik Działu Promocji i Sprzedaży w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawiewykładowca na studiach Zarządzanie Infrastrukturą Sportową

Jaka jest dzisiaj recepta na sukces obiektu sportowego?
Dziś liczy się nowoczesne zarządzanie, marketing i dotarcie do potencjalnych klientów, relacje oraz umiejętność szybkiego dostosowywania się do zmian i wykorzystywania szans. Te studia uczą, ćwiczą i budują takie właśnie umiejętności. Są to studia dla osób, które chcą dobrze przygotować się do przyszłości i skutecznie konkurować na rynku sportowym.


dr Przemysław Szustakiewicz

kierownik „Studium zamówień publicznych” 

Dobór najlepszych specjalistów z dziedziny zamówienia publiczne gwarantuje, że uczestnicy studiów otrzymają rzetelną wiedzę pozwalającą swobodnie rozwiązywać problemy związane z procedurą zamówieniową. Dobór zajęć jest skonstruowany tak, aby zarówno osoby pracujące dla sektora publicznego jak i pracownicy sektora prywatnego mogli po ukończeniu studiów wykorzystać nabytą wiedzę w praktyce. Studia Zamówienia publiczne są, zatem dobrą inwestycją w wiedzę, która przyniesienie korzyści uczestnikom studiów oraz podmiotom, dla których pracują.

Maria Libura

wykładowca na studiach „Medialna emisja głosu”

Jak mówić, aby przekonać?  Jak dobrać słowa i inne środki wyrazu do okoliczności? Studia podyplomowe "Medialna emisja głosu" pozwolą wykorzystać niezwykły potencjał, jaki niesie  w sobie skuteczne posługiwanie się mową. Pokażą, jak swobodnie operować głosem (i zachować go w dobrej kondycji) oraz nauczą, jak skonstruować skuteczny komunikat i przekazać go tak, by zapadł słuchaczom w pamięć.

dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor programu MBA w ochronie zdrowia i dyrektor CKP Uczelni Łazarskiego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego włącza się do ogólnopolskiej debaty na temat restrukturyzacji służby zdrowia. Studia są świetną okazją do poznania najlepszych specjalistów i do dyskusji na temat dobrych praktyk i narzędzi, które pozwolą placówkom optymalizować działania.

Agata Tkaczyk

absolwentka II edycji studiów „Negocjacje i mediacje – biznesowe, sądowe i pozasądowe”

Studia spełniły moje oczekiwania i wierzę, że poszerzą lub zmienią zakres mojej działalności zawodowej. Wykładowcy są profesjonalistami i praktykami w swojej dziedzinie, a przy tym zaangażowani w pracę w czasie zajęć.

Joanna Tomaszewska

Specjalista Działu Zagospodarowania Nieruchomości w Zespole Gospodarki Nieruchomościami i Marketingu Agencji Mienia Wojskowego.Uczestniczka studiów „Wycena nieruchomości”

Studia podyplomowe są skierowane do przyszłych adeptów zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Stanowią one także doskonałe uzupełnienie wiedzy dla osób, które zawodowo zajmują się problematyką związaną z rynkiem nieruchomości. Wykładowcy posiadają dużą wiedzę merytoryczną, jak również są doskonałymi praktykami, co pozwala im urealnić przekazywaną studentom teorię i wykorzystać ją na zajęciach prowadzonych w formie ćwiczeń. Zdobyta w trakcie studiów wiedza stanowi doskonałą podstawę do dalszego rozwoju zawodowego w tym kierunku.  

Jan Pietraszek

kierownik studiów "Partnerstwo publiczno-prywatne dla przedstawicieli administracji publicznej"

Studia podyplomowe "Partnerstwo Publiczno-prywatne dla przedstawicieli administracji publicznej" to propozycja kompleksowego przygotowania samorządowców do realizacji inwestycji metodą PPP. Jednym z celów studiów jest „przełamanie barier” w zakresie realizacji inwestycji publiczno-prywatnych dzięki profesjonalnej i kompleksowej edukacji.

Emilia Sobczyk-Stępniak

kierownik studiów „Asystent rodziny”

Asystent rodziny to zawód, do którego realizacji niezbędne jest połączenie umiejętności z wielu dziedzin pracy z drugim człowiekiem: z zakresu prawa, pracy socjalnej, psychologii, interwencji kryzysowej, socjoterapii, mediacji, terapii, doradztwa zawodowego  i innych. Skuteczny asystent rodziny łączy te metody w sposób zindywidualizowany odnosząc się do kontekstu rodzinnego i społecznego. Studia podyplomowe Uczelni Łazarskiego zapewniają praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie pracy z ludźmi. Poprzez treningi i warsztaty wspierają również rozwój osobisty w kontekście przekraczania ograniczeń i wzmacniania mocnych stron niezbędnych w pomaganiu.

Marek Kowalczyk

kierownik studiów „Zarządzanie projektami”, Prezes Zarządu MANDARINE Project Partners

Jak dowodzą badania Standish Group i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley:
- Ponad 80% wszystkich projektów realizowanych jest z opóźnieniem lub przekroczeniem budżetu.
- Projekty zrealizowane w dużych firmach dostarczyły zaledwie 40% pierwotnie planowanego zakresu.
- Projekty związane z zaawansowanymi technologiami trwają średnio
dwukrotnie dłużej niż pierwotnie zakładano.
W ramach studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami” uczymy, jak zrealizować projekt na czas, w budżecie i bezstresowo - dzięki metodzie łańcucha krytycznego.

Jerzy Książek

wykładowca studiów „Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowe”,  prezes Polskiego Centrum Mediacji

Negocjacje i mediacje - zamiast wyniszczających sporów! Przekonanie o tym , że problemy między ludźmi, firmami i instytucjami można rozwiązać poprzez znalezienie porozumienia  akceptowalnego przez  wszystkie strony konfliktu było podstawą budowania programu studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowe”. Druga edycja potwierdziła, że to przekonanie podzielają też studenci - skorzystali ze wszystkich dostępnych miejsc na dwóch specjalizacjach. Dziś, z pomocą Polskiego Centrum Mediacji, zdobywają uprawnienia mediatora!

dr Maciej Dercz

Lider merytoryczny specjalistycznego modułu szkoleniowego MBA w ochronie zdrowia „Organizacyjno-prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia”

Aby skuteczne i efektywne zarządzać podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia należy posiąść maksymalnie szeroką wiedzę nie tylko o samych świadczeniach zdrowotnych ale także o prawno-organizacyjnych podstawach określających proces ich udzielania. Zarządzanie podmiotami uczestniczącymi w systemie ochrony zdrowia wymaga zdobycia wiedzy na temat mechanizmu wzajemnych powiązań wielu elementów składowych tego systemu tj. administracji publicznej, świadczeniodawców, pacjentów, płatników, producentów leków i wyrobów medycznych. Od ich prawidłowego współdziałania zależy bowiem zarówno bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, jak też sukces wszystkich tych podmiotów, które w systemie ochrony zdrowia odgrywają istotną rolę. Zatem osoby, którym zależy na skutecznym działaniu w tej rozwijającej się branży powinny, od strony teoretycznej jak i praktycznej – zapoznać się z formalno-prawnymi zasadami funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zagadnienia w tym obszarze zapewnia przygotowane dla Państwa szkolenie „Organizacyjno-prawne aspekty zarządzania w ochronie zdrowia".

Jerzy Książek

wykładowca studiów „Negocjacje i mediacje biznesowe” oraz "Mediacje rodzinne i karne",  prezes Polskiego Centrum Mediacji

Negocjacje i mediacje - zamiast wyniszczających sporów! Przekonanie o tym , że problemy między ludźmi, firmami i instytucjami można rozwiązać poprzez znalezienie porozumienia  akceptowalnego przez  wszystkie strony konfliktu było podstawą budowania programu studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowe”. Druga edycja potwierdziła, że to przekonanie podzielają też studenci - skorzystali ze wszystkich dostępnych miejsc na dwóch specjalizacjach. Dziś, z pomocą Polskiego Centrum Mediacji, zdobywają uprawnienia mediatora!

Agnieszka Karłowicz

absolwentka I edycji studiów "Negocjacje i mediacje – biznesowe, sądowe i pozasądowe"

Studia były fantastycznym doświadczeniem a nabyta wiedza pozwoliła mi wykorzystać wiele zagadnień w obecnej pracy a także życiu. Wykładowcy umiejętnie i profesjonalnie przekazali nam kwestie zawarte w tematyce zająć. Dzięki zdobytym tu umiejętnościom zyskałam inne spojrzenie na otaczających mnie ludzi oraz ich problemy, co pozwala mi bardziej świadomie odbierać otaczającą mnie społeczność.

Dr Marian Krupa

kierownik studiów „Zarządzanie projektem ERP (SAP)"

Zintegrowane systemy zarządzania klasy ERP są nowoczesnymi platformami służącymi do zarządzania współczesnymi organizacjami. Trudno sobie dzisiaj wyobrazić koordynację i optymalizację procesów biznesowych bez możliwości wykorzystania aplikacji ERP, w tym systemu firmy SAP. Opracowany dla Państwa program studiów podyplomowych „Zarządzanie projektem ERP (SAP)” ma na celu z jednej strony przekazać kluczowe kompetencje z zakresu wdrażania wykorzystania najnowocześniejszych rozwiązań firmy SAP, z drugiej, umożliwić absolwentom ubieganie się o prestiżowe stanowiska pracy w wielu projektach realizowanych w kraju i zagranicą. Posiadając wieloletnie doświadczeniew realizacji projektów informatyzacji organizacji w oparciu system SAP ERP, gwarantuję wysoki poziom merytoryczny w zakresie proponowanych treści programowych realizowanych w ramach zajęć komputerowych oraz kompetentny zespół specjalistów.

Tomasz Andrukiewicz

Prezydent Miasta Ełku

Wszystkie miejsca można wypromować, trzeba tylko znaleźć ich mocne strony. O marketingu miejsc należy myśleć błyskotliwie i z rozmachem. Miejsce musi cechować się wyjątkowością i atrakcyjnością, by siła przyciągania była skuteczna. Marka miasta to szereg działań na wielu poziomach, począwszy od stworzenia jej koncepcji, wizji, misji, logo, poprzez opracowanie spójnego systemu wizualnego oraz systemu komunikacji i na wdrażaniu marki kończąc. W miastach i regionach samorządowcy przestają traktować budowanie marek jako hobby, bo dostrzegają korzyści finansowe dla swoich mieszkańców i lokalnego biznesu. Dlatego też jako prezydent miasta, mający poczucie, iż marketing miejsc ma wpływ na wzmacnianie więzi lokalnej społeczności, rozwój gospodarczy i turystyczny – zachęcam do udziału w zajęciach poświęconych tej pasjonującej tematyce.

Piotr Jaworowicz

Kierownik projektu, PKN ORLEN S.A., uczestnik VII edycji MBA Zarządzanie

Studia MBA Zarządzanie w Uczelni Łazarskiego spełniły moje oczekiwania. Pozwoliły mi usystematyzować praktyczne doświadczenie zawodowe i uzupełnić je o nowe umiejętności. Dużym atutem studiów był wysoki poziom merytoryczny zajęć oraz dynamiczny program, uwzględniający oprócz wszystkich podstawowych obszarów zarządzania organizacją także obszary rozwoju osobistego. Zajęcia odbywały się w bardzo przyjaznej atmosferze, co było zasługą wykładowców i samej grupy - stwarzało to świetny klimat do wymiany doświadczeń.

Agnieszka Mrozińska - Jaszczuk

uczestniczka VII edycji Studiów podyplomowych dla producentów filmowych i telewizyjnych, mgr sztuki, aktorka i wokalistka Teatru Muzycznego Roma, zajmuje się również dubbingiem.

Produkcja filmowa to dla mnie kolejne doświadczenie związane z branżą aktorską. Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wybitnych producentów, scenarzystów, aktorów, którzy w ciekawy sposób przekazują wiedzę opartą na własnych doświadczeniach, tak przydatną w pracy przy produkcjach filmowych i telewizyjnych! Polecam ten kierunek wszystkim przyszłym producentom.

Grzegorz Gutkowski

kierownik studiów Zarządzanie Infrastrukturą Sportową

Dynamiczny rozwój obiektów sportowych, powstające w całym kraju nowoczesne pływalnie, hale widowiskowo – sportowe, stadiony piłkarskie, lodowiska, przystanie żeglarskie i wiele innych rodzą potrzebę kształcenia specjalistów, którzy odpowiadać będą na potrzeby tej prężnie rozwijającej się branży. Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Infrastrukturą Sportową oferują swoim słuchaczom szeroki wachlarz wiedzy niezbędnej dla poznania wszelkich metod i technik efektywnego zarządzania nieruchomościami o charakterze sportowym. Unikalny program, stworzony przez najlepszych w naszym kraju ekspertów w tej dziedzinie, zagwarantuje sukces wszystkim tym, którzy, chcą osiągnąć sukces w branży sportowej i zechcą wykorzystywać najnowsze osiągnięcia i praktyki w dziedzinie zarządzania infrastrukturą sportową.

Radka Sielecka

absolwentka kierunku „Studia podyplomowe dla producentów filmowych i telewizyjnych”

O studiach podyplomowych dla producentów filmowych i telewizyjnych mogę się wypowiadać tylko w ciepłych słowach. Były one dla mnie nie tylko podbudową teoretyczną, ale przede wszystkim zrozumiałam, że jeśli się czegoś pragnie można to naprawdę zrealizować. Poznałam wspaniałych wykładowców, mogłam skorzystać z ich doświadczeń i ogromnej wiedzy na temat branży filmowej i tego jak można osiągnąć szczyty w zawodzie producenta. Dzięki temu pracuję teraz przy serialach, jestem koordynatorem Product Placement, przygotowuję realizację własnego filmu dokumentalnego. Czuję, że poszłam właściwą drogą.

Karolina Goździewska

studentka kierunku „Organizacja i zarządzanie oświatą”

Studia są doskonałym uzupełnieniem wiedzy dla osób, które zawodowo zajmują się problematyką zarządzania oświatą. Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w sposób umożliwiający łatwe i szybkie przyswajanie wiedzy oraz poszerzenie jej o nowe doświadczenia wynikające z praktycznego podejścia kadry do poruszanych zagadnień. Zdobyta wiedza znacząco ułatwia spełnianie się w pracy oraz stanowi doskonałą podstawę do dalszego rozwoju zawodowego w tym kierunku.

Agata Tkaczyk

absolwentka II edycji studiów „Negocjacje i mediacje – biznesowe, sądowe i pozasądowe”

Studia spełniły moje oczekiwania i wierzę, że poszerzą lub zmienią zakres mojej działalności zawodowej. Wykładowcy są profesjonalistami i praktykami w swojej dziedzinie, a przy tym zaangażowani w pracę w czasie zajęć.

Robert Szostak

wykładowca na studiach „Psychologia w biznesie”

Uczymy negocjowania, mediowania, kierowania konfliktem, coachingu. Pomagamy słuchaczom doskonalić ich umiejętności społeczne i diagnostyczne, a wszystko to na bazie gruntownej wiedzy o naturze i osobowości człowieka. Kompetencje zawodowe zdobyte na studiach „Psychologia w biznesie” mają wszechstronne zastosowanie w złożonej rzeczywistości każdej firmy.

Kinga Nowosielska

Absolwentka I edycji studiów „Doradca ds. nieruchomości”

Gorąco polecam studia podyplomowe z zakresu doradztwa ds. nieruchomości, prowadzone pod auspicjami firmy Home Broker i Hays. Jest to doskonały sposób na zdobycie rzetelnej wiedzy w obszarze rynku nieruchomości,  zagadnień prawnych, doradztwa finansowego, a także na stopniowe, bezstresowe wdrożenie się w pracę doradcy, dzięki stażowi w oddziałach Home Brokera. Zajęcia prowadzone są przez praktyków, którzy chętnie dzielą się wiedzą, doświadczeniem i są otwarci na propozycje tematów ze strony studentów. Wykładowcy to młodzi ludzie, którzy z pasją angażują się w swoją pracę i potrafią tą pasją zarazić. Miła atmosfera, zajęcia prowadzone w formie dialogu z uczestnikami, sporo ćwiczeń praktycznych to atuty tych studiów. Nie grozi Wam nuda! Nawet jeśli omawiane są skomplikowane zagadnienia podatkowe, wyceny nieruchomości, finansowania zakupu nieruchomości, księgi wieczyste itd., zajęcia prowadzone są w ciekawy sposób, a zdobyta wiedza testowana jest poprzez rozwiązywanie zadań czy analizę przypadków.
Nawet jeśli potem nie zwiążecie swojej przyszłości zawodowej z rynkiem nieruchomości, niewątpliwie uznacie zdobytą wiedzę za przydatną w życiu codziennym. Warto też wspomnieć o warsztatach prowadzonych przez firmę Hays, dzięki którym lepiej się poznaliśmy jako grupa, staliśmy się bardziej otwarci na siebie nawzajem i dowiedzieliśmy się czegoś nowego o sobie samych. Jak efektywnie zarządzać czasem, jak konstruować interesującą dla słuchaczy wypowiedź, jak uczyć się dobrych nawyków, np. systematyczności w działaniu - to przykłady podejmowanych tematów. Oczywiście, czy wykorzystamy to w życiu prywatnym i zawodowym, to zależy od nas samych...
Zajęcia prowadzone przez firmę Hays stanowiły - moim zdaniem - cenne uzupełnienie treści studiów. Polecam ten kierunek i Uczelnię Łazarskiego, bo naprawdę warto!


Joanna Kozarzewska

HAYS Poland absolwentka I edycji studiów „Doradca ds. nieruchomości”

Program studiów jest zdecydowanie polecany osobom, które chciałyby rozpocząć swoją karierę w pośrednictwie w obrocie nieruchomościami i efektywnie działać w konkurencyjnym środowisku pracy. Studenci uczestniczący w zajęciach mają okazję nie tylko poznać obowiązujące przepisy prawne, ale również rozwinąć umiejętności miękkie, niezbędne w pracy pośrednika.

dr Krystyna Krzekotowska

kierownik studiów "Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami"

Studia podyplomowe "Zarządzanie nieruchomościami" oraz "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" umożliwiają uzyskanie od Ministra Infrastruktury licencji Zarządcy Nieruchomości lub Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami. Studia te są prowadzone w ramach Akademii Rynku Nieruchomości, którą swym patronatem objęła Polska Federacja Rynku Nieruchomości oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości w Warszawie.

Aneta Marcinkowska-Muszyńska

prezes Fundacji PSW Promocji Sztuki Współczesnej, kierownik studiów „Zarządzanie projektami kulturalnymi”

Współczesne społeczeństwo przykłada dużą wagę do innowacyjnych, odkrywczych postaw i działań wspartych o zaplecze intelektualne. Intelekt połączony z wyobraźnią to całość warunkująca postęp. Stąd każde świadome, rozwinięte społeczeństwo ogniskuje wiele aspektów nauczania i wychowywania na zagadnienia związane z kulturą wysoką. Proponowane studia mają zapewnić instytucjom kultury profesjonalnie przygotowaną kadrę, świadomą  nowoczesnych i sprawdzonych metod rozwiązywania problemów z obszaru kultury, określania precyzyjnie innowacyjnych zadań i celów, aktywnie odpowiadającą na potrzeby odbiorców sztuki, czyniąc ją komunikatywna i dostępną. 

Sylwia Dąbrowska

absolwentka studiów "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych"

Studia podyplomowe z PPiUS są doskonałe dla ludzi którzy pracują w obszarze HR lub wiążą przyszłość zawodową z tym obszarem. Wiedza przekazywana przez znanych praktyków w sposób ciekawy i profesjonalny. Zdobyta wiedza pozwoliła mi na odważniejsze podejmowanie decyzji w pracy, co przyczyniło się do podniesienia mojej pozycji zawodowej. Jeżeli ktoś chce pogłębiać wiedzę, która pozwoli realizować swoje marzenia zawodowe związane z obszarem HR bardzo polecam te studia.

dr Ewa Jeżewska-Krasnodębska

kierownik studiów „Autokorekcja i sztuka mówienia”

Skuteczna komunikacja jest w obecnych czasach szansą na wykorzystanie swojego potencjału intelektualnego, poznawczego i zawodowego. Najnowsze badania naukowe dowodzą, że nad sposobem mówienia możemy pracować przez całe życie, niezależnie od naszego wieku. Studia ,,Autokorekcja i sztuka mówienia", może właściwie podjąć każdy, kto czuje taką potrzebę, kto pracuje głosem, kto chce poprawić swoje możliwości głosowe, kto chce mówić poprawnie. Nasz zespół to praktycy z pasją i odpowiednim przygotowaniem merytorycznym.

dr Bogdan Ekstowicz

kierownik studiów "Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi"

Uczestnicy studiów "Zarządzanie projektami infrastrukturalnymi" otrzymają nowoczesną wiedzę w zakresie m.in. zarządzania projektami międzynarodowymi, ale także zagadnień prawnych, ekonomicznych, unijnego montażu finansowego i ich rozliczenia oraz prawnych aspektów realizacji unijnych inwestycji.

mgr inż. Michał Ćwil

Kierownik studiów Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi OZE

Cenną umiejętnością każdego managera w sektorze energetyki odnawialnej jest posiadanie nie tylko informacji o technicznych aspektach funkcjonowania danego źródła, ale także znajomość obecnych uwarunkowań prawno-ekonomicznych rynku. Dobre przygotowanie poparte metodyką Project Management i znajomość realiów polskiego rynku pozwoli na sprawne przeprowadzenie studium wykonalności dla każdej planowanej do budowy jednostki wytwórczej wykorzystującej źródła odnawialne. Te i inne korzyści oferują studia podyplomowe "Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystującymi OZE" Uczelni Łazarskiego.

Bartosz Paczkowski

student kierunku „Organizacja i zarządzanie oświatą”

Dokonując wyboru uczelni jednym z przyjętych przeze mnie kryteriów wyboru było ukierunkowanie zajęć na przekazywanie wiedzy teoretycznej, ale połączonej z przykładami praktycznymi. Pomogły mi również pozytywne opinie na temat fachowości i wysokiego poziomu merytorycznego kadry naukowej. Uczelnia Łazarskiego spełniła stawiane jej wymagania, a wybrane przeze mnie studia podyplomowe są idealnym źródłem wiedzy, które pomaga mi rozwijać się zawodowo.

dr Paweł Olszewski

kierownik studiów „Bezpieczeństwo wewnętrzne - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych”

Każdego dnia, pracownicy jednostek administracji państwowej podejmują szereg decyzji wymagających zarówno olbrzymiej wiedzy merytorycznej jak i opanowania w warunkach stresu. Jednocześnie, codziennie stają oni przed zagrożeniem pojawienia się sytuacji kryzysowej, która wymaga od nich pewności w podejmowaniu działań oraz posługiwania się znacznie bardziej rozbudowaną wiedzą z zakresu zarządzania kryzysowego. Dla osób chcących pogłębić wiedzę o wspomniane zagadnienia przygotowaliśmy studia podyplomowe "Bezpieczeństwo wewnętrzne - zarządzanie w sytuacjach kryzysowych" objęte opieką merytoryczną Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Marek Kowalczyk

Jak dowodzą badania Standish Group i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley:
-...

dr Maciej Dercz

Aby skuteczne i efektywne zarządzać podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia...

Partnerzy Programów Edukacyjnych

Uniwersytety partnerskie i akredytacja