Centrum Kształcenia Podyplomowego

Festiwal
rozwoju
kariery
dzień otwarty Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

9 września 2017

Weź udział w Festiwalu rozwoju kariery i zaplanuj swój sukces

Zapraszamy na II edycję "Festiwalu Rozwoju Kariery" - wyjątkowego dnia otwartego Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego.

Spędź z nami sobotnie przedpołudnie! Weź udział w inspirujących spotkaniach z ekspertami studiów podyplomowych Uczelni i zaplanuj swój sukces!

Prawo, biznes, rozwój potencjału - które wykłady wybierasz? Możesz uczestniczyć w całym bloku tematycznym lub wybrać najbardziej interesujące dla siebie warsztaty z poszczególnych dziedzin i dowolnie je ze sobą zestawić.

Wykłady mają charakter otwarty - wstęp jest bezpłatny - z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują zapisy za pośrednictwem formularza.

Na "Festiwal rozwoju kariery" zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane swoim rozwojem i poszukujące nowych kierunków dalszego kształcenia, a także tych, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę w wybranej tematyce.

Centrum Rekrutacji CKP

możliwość rozmowy z konsultantem ds. rekrutacji, z wykładowcami, a także kierownikami kierunków

Pamiątkowe dyplomy

dla uczestników do odbioru w Centrum Rekrutacji CKP

Akcja promocyjna

10% zniżki w czesnym dla uczestników dnia otwartego na studia podyplomowe lub program MBA (zniżka nie łączy się)

harmonogram

10:15 10:30

Uroczyste rozpoczęcie Festiwalu: Jak odpowiednio zadbać o rozwój swojej kariery?

wykładowca: dr Małgorzata Gałązka-Sobotka

Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego oraz kierownik kierunku MBA w Ochronie Zdrowia i Executive MBA for Human Resources Professionals (MBA HR). Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomika, organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem, a także szerokie doświadczenie projektowe. Od wielu lat wykłada i szkoli w obszarze zarządzania międzynarodowego i zarządzanie zasobami ludzkimi.

Podczas uroczystego wykładu otwierającego Festiwal dowiedzą się Państwo jak osiągać sukces zawodowy, poprzez samodzielne planowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę i profesjonalne umiejętności.

prawo

biznes

rozwój potencjału

10:45 11:15

wykładowca: dr Magdalena Rycak

Jakie są wybrane prawne i psychologiczne aspekty mobbingu w stosunkach pracy?

kierunekPrawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace

wiecej

dr Magdalena Rycak

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor nauk prawnych. Radca prawny specjalizująca się w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy. Wieloletni wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od października 2015 r. prawnik w Zespole Prawa Pracy NSZZ "Solidarność" przy Radzie Dialogu Społecznego. Od 2009 r. adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2015 prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od 2009 r. kierownik studiów podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace" w Uczelni Łazarskiego. W latach 2012-2015 zastępca sędziego Trybunału Administracyjnego przy Radzie Europy. W latach 2008-2013 adiunkt w Polskiej Akademii Nauk. W latach 2000-2007 wykładowca prawa pracy na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy oraz ochrony danych osobowych.
Jakie są wybrane prawne i psychologiczne aspekty mobbingu w stosunkach pracy?
Podczas wykładu przedstawione zostaną takie zagadnienia, jak mobbing jako zjawisko psychologiczne i społeczne, definicja mobbingu, mobbing a dyskryminacja i molestowanie, obowiązek pracodawcy przeciwdziałania mobbingowi oraz rozwiązywanie sporów powstałych na tle mobbingu. Podczas wykładu słuchacze poznają odpowiedzi m.in. na takie pytania jak: jakie działania możemy uznać za przejaw mobbingu, a jakie nie?; jaka jest różnica pomiędzy mobbingiem a dyskryminacją, czy molestowaniem?; kto potencjalnie może zostać mobberem a kto może stać się jego potencjalną ofiarą?; jaki jest wpływ występowania zjawiska mobbingu na funkcjonowanie zespołu i całego zakładu pracy?; w jaki sposób mobbing wpływa na ofiarę mobbingu?; jakie obowiązki prawne spoczywają na pracodawcy w związku z mobbingiem?; jakie są podstawowe uprawnienia mobbowanego pracownika oraz na kim spoczywa ciężar dowodu w sprawach o mobbing?.

wykładowca: Marcin Żukowski

Czy slow marketing to przyszłość?

kierunekE-marketing w praktyce

wiecej

Marcin Żukowski

Cyfrowy tubylec. Dyrektor Sprzedaży naEKRANIE.pl. Marketer, szkoleniowiec, prelegent i wykładowca. Ekspert social media. Autor dwóch bestsellerów - "Twoja firma w social mediach" oraz "Ty w social mediach". Współpracował m.in. z PKO BP, Medicover, Unilever, Maspex. Przez pięć lat prowadził Stowarzyszenie MłodaRP aktywizujące młodych ludzi na polu polityki, gospodarki i kultury. Pisze, komentuje i doradza w zakresie e-marketingu mediom, firmom i instytucjom.
Czy slow marketing to przyszłość?

Internet daje mnóstwo nowych możliwości marketingowych. Każdego dnia pojawiają się nowe. W każdej chwili tracimy jakąś szansę na wykorzystanie okazji do działania. Czy jednak naprawdę trzeba ciągle gonić za nowymi narzędziami i opcjami reklamowymi? FOMO, czyli lęk przed wykluczeniem z obiegu informacji, dotyczy też marketingu. Jak mu nie ulec i robić marketing z głową?

wykładowca: dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Czy moja wymowa jest poprawna? Autodiagnoza.

kierunekLogopedia i Neurologopedia

wiecej

dr n. hum. Ewa Jeżewska-Krasnodębska

Neurologopeda i terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagog specjalny, specjalista w zakresie zaburzeń komunikacji w mowie i piśmie u dzieci i dorosłych. Założycielka Centrum Terapii Dziecka, ekspert w zakresie logopedii i pedagogiki specjalnej Ministerstwa Edukacji Narodowej, specjalizuje się w zakresie wczesnej interwencji logopedycznej, opóźnienia rozwoju mowy, dyslalii u dzieci i dorosłych, terapii zaburzeń komunikacji w czytaniu i pisaniu, pracuje nad wymową aktorów, dziennikarzy, polityków, posiada ponad 20-letni staż zawodowy w różnych placówkach oświatowych i medycznych. Autorka 3 książek o tematyce logopedycznej i kilkudziesięciu artykułów. 

Czy moja wymowa jest poprawna? Autodiagnoza.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane elementy diagnozy i autodiagnozy logopedycznej. Omówione zostaną normy prawidłowej wymowy i najczęściej występujące zaburzenia artykulacji. Każdy uczestnik spotkania będzie mógł ocenić budowę swojego aparatu artykulacyjnego i sposób swojej wymowy, a następnie w ramach autodiagnozy odnieść się do normatywnych wzorców. Zaprezentowane zostaną też ćwiczenia usprawniające aparat artykulacyjny, które mogą wpłynąć na poprawę dykcji i artykulacji. Na korekcję logopedyczną niewielkich zaburzeń wymowy nigdy nie jest za późno.

11:30 12:00

wykładowca: dr Artur Rycak

Jak zmieniła się administracja skarbowa od 1 marca 2017 r.?

kierunekPrawo podatkowe

wiecej

dr Artur Rycak

Adwokat. Of Counsel w kancelarii prawnej "Raczkowski Paruch". W latach 2003-2016 sędzia orzekający m.in. w sądach pracy i ubezpieczeń społecznych w okręgu lubelskim, warszawskim i warszawsko-praskim (wcześniej w latach 2000-2003 jako asesor sądowy). Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w praktyce i teorii prawa pracy, w tym 18-letnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy. W latach 1996-2006 asystent w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Od 2009 r. wykładowca w Uczelni Łazarskiego w Warszawie, w tym na studiach podyplomowych "Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - kadry i płace". Prelegent na wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych. Wykładowca i kierownik podyplomowych studiów "Prawo sądowe dla asystentów sędziów i referendarzy sądowych" oraz studiów "Prawo podatkowe" w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Autor i redaktor naukowy kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy oraz sporów sądowych. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa pracy, procedury sądowej, kosztów sądowych i ustroju sądów powszechnych dla szefów działów kadr i HR, sędziów, radców prawnych, dyrektorów sądów, pracowników sądów, aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich, asystentów sędziów i referendarzy sądowych. Prezes i założyciel Międzynarodowego Stowarzyszenia na Rzecz Sądów Pracy i Ubezpieczeń Społecznych "Pro Laboris" z siedzibą w Warszawie.
Jak zmieniła się administracja skarbowa od 1 marca 2017 r.?

W czasie wykładu przedstawione zostaną zmiany legislacyjne, które weszły w życie 1 marca 2017 r. powołujące do życia nową Krajową Administrację Skarbową. Na przestrzeni ostatnich 28 lat jest to największa zmiana struktury organizacyjnej służb zajmujących się administracją podatkową, kontrolą celną i skarbową. Z tym dniem straciły moc ustawy o kontroli skarbowej, urzędach i izbach skarbowych, o administracji podatkowej i Służbie Celnej. Zniesiono dotychczasowe urzędy i organy zajmujące się kontrolą podatkową, skarbową i celną. Powołano nowe organy Krajowej Administracji Skarbowej, w tym Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, dyrektorów izb administracji skarbowej oraz naczelników urzędów celno-skarbowych. Utworzono Krajową Informację Skarbową, urzędy celno-skarbowe oraz Centrum Informatyki Krajowej Administracji Skarbowej. Wprowadzone zmiany miały na celu zwiększenie bezpieczeństwa finansowego państwa oraz lepsze identyfikowanie oraz eliminowanie zjawisk sprzyjających uszczupleniom wpływów budżetowych, jakimi są tzw. działania optymalizacyjne zmierzające do omijania przepisów prawa podatkowego i niepłacenia należnych podatków.

wykładowca: Rafał Kamiński

Jak tworzyć innowacyjne i pożądane przez klientów modele biznesowe?

kierunekProjektowanie innowacji

wiecej

Rafał Kamiński

Doświadczony menedżer, trener biznesu i innowator. Prowadzi projekty i facylituje pracę zespołów metodą Design Thinking. Certyfikowany auditor oceniający skuteczność procesów biznesowych i Green Belt Lean Six Sigma. Właściciel INNOVELTY i współzałożyciel SpaceUp. Uważa, że innowacyjność jest naszym obowiązkiem i społecznie odpowiedzialną działalnością, a służenie innym stanowi najwyższą wartość.

Jak tworzyć innowacyjne i pożądane przez klientów modele biznesowe?
Dzisiejsza rzeczywistość jest niepewna i chaotyczna. Z drugiej strony od co najmniej 50 lat zarządzanie za pomocą twardych danych i wykorzystaniu analiz, powszechnie uznaje się za właściwy model postępowania. Logika, która stoi za doktryną takiego zarządzania, każe udowodnić, że dana decyzja będzie trafna, zanim jeszcze zostanie podjęta. W przypadku innowacji nie istnieją dane na temat tego, jak świat przyjmie nową ideę, dopóki nie wejdzie ona z nim w interakcję. Na wykładzie dowiesz się jak tworzyć innowacyjne modele biznesowe w szybko zmieniającej się rzeczywistości.

wykładowca: Joanna Liksza, Agnieszka Mrówka

Jak przygotować się na sukcesy jutra?

kierunekExecutive MBA for Human Resources Professionals (MBA HR)

wiecej

Joanna Liksza, Agnieszka Mrówka

Joanna Liksza 

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach menedżerskich w organizacjach krajowych i międzynarodowych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Leona Koźmińskiego (MBA). Trenerka biznesu. Specjalizuje się w zarządzaniu efektywnością organizacji, wynagrodzeniach oraz budowie, informatyzacji i transformacji działów HR.

Agnieszka Mrówka

Ekspert w zakresie projektowania i wdrażania kompleksowych rozwiązań z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów związanych w wprowadzaniem i wdrażaniem nowoczesnych systemów zarządzania w organizacjach z różnych branż i sektorów. Profesjonalny audytor personalny posiadający doświadczenie w opracowywaniu i operacjonalizacji strategii i polityki personalnej, opracowywaniu i implementacji rozwiązań w zakresie budowania kultury organizacyjnej i zaangażowania pracowników, przywództwa, różnorodności i mobilności pracowników oraz zarządzania wiedzą i budowaniu systemów motywacyjnych. Wcześniejsze doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w międzynarodowej firmie doradczej PwC. Wykładowca na studiach magisterskich i podyplomowych oraz Członek Rady Programowej Centrum Kształcenia Podyplomowego i Eksperckiej Rady Konsultacyjnej Uczelni Łazarskiego.
Jak przygotować się na sukcesy jutra?

Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się, jak przygotować się na sukcesy jutra łącząc perspektywę i oczekiwania zarówno firm jak i pracowników. Omówione zostaną m.in. wyzwania, najlepsze praktyki i trendy pojawiające się na rynku pracy. Przy tej okazji nie można nie poruszyć aspektów dotyczących roli funkcji HR w zmieniającej się rzeczywistości oraz motywacji - w teorii i praktyce. Dodatkowym elementem wystąpienia będzie mini warsztat oraz prezentacja case studies dotyczący przygotowania się na sukces w przyszłości.

12:15 12:45

wykładowca: prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. sędzia Anna Hrycaj

Jakie są nowe zawody i specjalności na rynku usług prawnych?

kierunekPrawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, Proces inwestycyjno-budowlany dla prawników i inne

wiecej

prof. Uczelni Łazarskiego dr hab. sędzia Anna Hrycaj

Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie z ponad dwunastoletnim doświadczeniem orzeczniczym w sprawach upadłościowych, Kierownik Seminarium Doktoranckiego Nauk Prawnych, Dyrektor Instytutu Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Badań nad Niewypłacalnością na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Przewodnicząca Zespołu powołanego przez Ministra Sprawiedliwości do przygotowania projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz nowelizacji prawa upadłościowego, współautorka ustawy Prawo restrukturyzacyjne, przedstawiciel rządu w ramach prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie, członek Komitetu Sterującego projektu Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości, członek Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych. W latach 2010 - 2011 członek państwowej Komisji Egzaminacyjnej powołanej przez Ministra Sprawiedliwości dla osób, które ubiegają się o licencję syndyka. W 2012 r. ekspert Komisji Europejskiej do spraw nowelizacji europejskiego prawa upadłościowego. Autorka i współautorka szeregu publikacji dotyczących postępowania upadłościowego, m.in.: "Syndyk masy upadłości", "Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu upadłościowym i naprawczym", "Europejskie prawo upadłościowe", Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne. System Prawa Handlowego. Tom 6, Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz, Wzory pism procesowych i sądowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Członek sekcji prawa upadłościowego Instytutu Allerhanda, Judicial Wing of Insol Europe oraz International Insolvency Institute.
Jakie są nowe zawody i specjalności na rynku usług prawnych?
W dzisiejszych czasach wykonywanie zawodu prawnika nie jest łatwe. Ukończenie studiów prawniczych oraz wybranej aplikacji, a następnie zdanie egzaminu zawodowego nie gwarantuje sukcesu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Warto więc dowiedzieć się jakie są możliwości zwiększenia swoich kwalifikacji zawodowych, a w tym jakie są nowe, interesujące możliwości rozwoju zawodowego prawnika. Rynek usług prawnych jest niezwykle zróżnicowany, ale wciąż jest na nim wiele zagadnień niszowych. Odkrycie tych zagadnień, wyspecjalizowanie się w dziedzinach prawa potrzebnych uczestnikom obrotu gospodarczego może istotnie przyczynić się do sukcesu zawodowego. Jakie dziedziny prawa są obecnie szczególnie istotne? Jakie są możliwości rozwoju zawodowego młodego prawnika? Dlaczego warto specjalizować się w zagadnieniach z zakresu procesu inwestycyjno-budowanego? Czym jest zawód doradcy restrukturyzacyjnego i jak uzyskać licencję doradcy? Czy warto być syndykiem masy upadłości? Dla kogo ważne są zagadnienia prawa karnego gospodarczego? Na te i inne pytania odpowiemy podczas wykładu "Jakie są nowe zawody i specjalności na rynku usług prawnych?"

wykładowca: dr Ewa Hartman

Jak mózg pomaga być lepszym liderem?

kierunekNeuro-Przywództwo

wiecej

dr Ewa Hartman

Członek Stowarzyszenia Pracowników Organizacji Międzynarodowych NETWORK PL. Ekspert w dziedzinie budowania kariery w instytucjach międzynarodowych, inteligencji międzykulturowej i personal branding. Wykładowca akademicki, trener kompetencji miękkich, mentor w Szkole Trenerów Rozwoju Osobistego. Ale też doktor prawa i były pracownik Komisji Europejskiej. Wykładała na Wyższej Szkole Studiów Międzynarodowych w Łodzi oraz na Bournemouth Univeristy w Wielkiej Brytanii, gdzie również uzyskała tytuł doktora. Pracowała w Komisji Europejskiej, gdzie kontynuowała badania naukowe oraz prowadziła postępowania rejestrowe i sporne między państwami członkowskimi w obszarze oznaczeń geograficznych. Obecnie prowadzi liczne szkolenia i prelekcje na temat budowania marki osobistej. Współpracuje z Akademią Kobiet Sukcesu. Jest blogerką portalu InnPoland i autorką artykułów do magazynów "Law Business Quality" i "Les Nouvelles Esthétiques". Działa również w obszarze budowania kariery w Instytucjach Unii Europejskiej, współpracując między innymi z Krajową Szkołą Administracji Publicznej czy Regionalnymi Ośrodkami Debaty Międzynarodowej.
Jak mózg pomaga być lepszym liderem?
Czy wiesz, że nasz mózg działa w trybie nauki albo trybie obrony? Tryb nauki to taki stan, w którym słuchamy uważnie, wyciągamy wnioski, jesteśmy kreatywni, możemy proponować nowe rozwiązania czy wspierać innych w rozwoju. Tryb obrony to stan, w którym unikamy odpowiedzialności, mamy trudności z komunikacją, słuchamy selektywnie i staramy się wciąż stosować te same rozwiązania mimo, iż sytuacje się zmieniają. Niestety tryb obrony towarzyszy nam znacznie częściej niż tryb nauki, co za tym idzie nasza percepcja jest zakrzywiona, a my działamy znacznie poniżej własnego potencjału. Dla Ciebie, dla lidera, osoby która wspiera, zarządza i rozwija innych, umiejętność wychodzenia poza tryb obrony, poza schemat jest kluczowa, by osiągnąć zamierzony efekt. By wyposażać osoby, z którymi pracujesz w chęć i zdolność doprowadzania spraw do końca, samodzielnego myślenia i stałego rozwoju. Podczas warsztatu dowiesz się jak korzystać z osiągnięć neuronauki, by zarządzać swoim mózgiem i być prawdziwym liderem dla siebie i innych.

wykładowca: Agnieszka Oleksyn-Wajda i Urszula Wiszowata

Jakie są specjalizacje w branży mody pozwalające osiągnąć sukces?

kierunekPrawo i zarządzanie w sektorze mody

wiecej

Agnieszka Oleksyn-Wajda i Urszula Wiszowata

Agnieszka Oleksyn-Wajda

Radca prawny z długoletnim doświadczeniem we współpracy z międzynarodowymi korporacjami. Kierownik studiów podyplomowych z zakresu Prawa i zarządzania w sektorze mody oraz studiów podyplomowych Prawa ochrony środowiska na Uczelni Łazarskiego. Była stażystka w Komisji Europejskiej. Współzałożycielka marki modowej PICK & CHIC, która została wyróżniona nagrodami Modowy Debiut Roku 2015, Prestiżowy Produkt Roku 2016, Diamenty Kobiecego Biznesu, Lwice Biznesu. Pomysłodawczyni cyklu autorskiego Prawo w dobrym stylu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych. Autorka wielu publikacji na temat zasad dress codu, wizerunku i stylu w korporacjach. Prelegentka wykładów, szkoleń i warsztatów o wizerunku organizowanych na uczelniach wyższych, OIRP czy International Women's Group.

Urszula Wiszowata

Dziś redaktor naczelna FashionBiznes.pl, jednego z najciekawszych portali w Polsce poruszających się w temacie biznesu mody. Jeszcze wczoraj analityk finansowy Chanel w Nowym Jorku. Jej międzynarodowe doświadczenie i zagraniczna perspektywa są odzwierciedlone w portalu i jej działaniach, gdzie jasno i wyraźnie wyznacza nowy kierunek na rynku. Jej ulubionymi zagadnieniami jest employer branding, edukacja o finansowaniu startupów modowych oraz rynek dóbr luksusowych. Dla "Fashion Biznes" korzysta przede wszystkim ze swojego ekonomicznego wykształcenia i przybliża sytuacje, które rozgrywają się na rynku i na giełdzie. Od zawsze fascynował ją temat HRu, stąd pojawił się pomysł na jej autorski projekt #CareerMonday w którym chętnie edukuje branże o jej zasobach i możliwościach. Nic jednak nie sprawia jej takiej radości jak mentoring innych i udowadnianie, że nie ma rzeczy niemożliwych. Sukces jest w zasięgu każdej ręki
Jakie są specjalizacje w branży mody pozwalające osiągnąć sukces?
W których dziedzinach mody można osiągnąć sukces? Co należy wiedzieć, aby zrobić karierę w branży mody? Studia podyplomowe "Prawo i zarządzanie w sektorze mody"są źródłem wiedzy w zakresie prawa, zarządzania, marketingu, e-commerce, negocjacji i sprzedaży - jako niezbędne kompendium wiedzy do sprawnego poruszania się po zawiłościach tego rynku i osiągania na nim sukcesu.

13:00 13:30

wykładowca: Witold Sobolewski

Co powie o Tobie twój komputer? Informatyka śledcza.

kierunekInformatyka śledcza

wiecej

Witold Sobolewski

mgr inż., MBA, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku. Absolwent Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej oraz Kryminalistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Właściciel firmy VS DATA Laboratorium Śledcze. Posiada 13-letnie praktyczne doświadczenie pracy w laboratorium przy wykonywaniu skomplikowanych ekspertyz sądowych z zakresu odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W tej dziedzinie wykonał ponad 4500 opinii ściśle współpracując z organami ścigania. Posiada międzynarodowe unikatowe certyfikaty w zakresie informatyki śledczej (CFCE, ACE, CCFE), odzyskiwaniu danych (CDRP) i analizy urządzeń mobilnych (CMFF). Pomysłodawca i wykładowca na dwóch kierunkach studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo (AMW Gdynia) oraz Informatyka śledcza (WSB Gdańsk; Uczelnia Łazarskiego w Warszawie).
Co powie o Tobie twój komputer? Informatyka śledcza.

Na przykładach opowiemy, na czym polega informatyka śledcza, jak pracują specjaliści z tego zakresu, czego szukają oraz co udaje im się znaleźć. Odpowiemy na pytania czy śledczy widzi jakie programy i pliki uruchamialiśmy, kiedy to robiliśmy, kto i w jakim czasie je modyfikował. Dodatkowo poruszymy kwestie, czy podłączanie urządzeń USB niesie za sobą konsekwencje oraz czy sprawdzanie poczty na Gmailu albo prowadzenie rozmów na Facebooku zostawia ślady na komputerze? Pokażemy też jaki błąd popełnił pewien znany polityk próbując usunąć dane.

wykładowca: dr Łukasz Przybysz

Umiesz się dobrze sprzedać? Sztuka skutecznej autoprezentacji.

kierunekPublic Relations i marketing medialny

wiecej

dr Łukasz Przybysz

Medioznawca, politolog, wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z innymi uczelniami i organizacjami branżowymi. Zajmuje się public relations, etyką, komunikacją polityczną i mediami. Wykłada w języku polskim i angielskim, ma doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Autor badań, publikacji i wystąpień o komunikacji politycznej, etyce public relations, edukacji PR, corporate governance i nowych mediach. Stypendysta Indiana University w Bloomington w USA. Autor książki Komunikowanie polityczne 2.0. Komentator medialny. Juror konkursu public relations Złote Spinacze.

Umiesz się dobrze sprzedać? Sztuka skutecznej autoprezentacji.
Wystąpienia publiczne są stresujące i nawet najbardziej doświadczeni mówcy mają tremę. Można ją jednak okiełznać, zwiększając pewność siebie i zjednując sobie audytorium. Podstawą jest dopracowanie warsztatu, ponieważ sprawny mówca to taki, któremu się ufa, wierzy i którego się słucha. Jak zatem przyciągnąć uwagę słuchaczy, mieć ich po swojej stronie, przekonać do siebie i swojego stanowiska? Jak nie dać się zjeść tremie i powiedzieć dokładnie to, co zamierzamy? Jak uczyć się od najlepszych? Jak się dobrze prezentować, także fizycznie? Jak mówić, o czym mówić i do kogo? Jak mówić do mediów? Poruszę te tematy podczas swojego warsztatu. Chcesz zacząć przezwyciężać swoją niechęć do publicznych wystąpień? A może taka umiejętność jest Ci potrzebna w pracy? Nawet jeśli uważasz, że świetnie sobie z tym radzisz, przyjdź i przekonaj się, co warto dopracować. Ten krótki warsztat nie da Ci gotowej recepty, ale może dać kilka wskazówek, jak ćwiczyć, by mówić, jak mistrz.

wykładowca: Izabela Kluzek-Kot, Karoliną Hudowicz

Turkusowe organizacje - jak zostać liderem organizacji przyszłości?

kierunekIntegralny lider organizacji przyszłości - HOLILIDER

wiecej

Izabela Kluzek-Kot, Karoliną Hudowicz

Izabela Kluzek-KotDyrektor Zarządzający HPR Group, Coach ICF
Jest dyrektorem zarządzającym HPR Group, certyfikowanym coachem ICF, trenerem biznesu, ale przede wszystkim propagatorem turkusowego podejścia w organizacjach jak i codziennym życiu rodzinnym. Przy Massachusetts Institute of Technology (MIT) ukończyła kurs U.Lab prowadzony przez Otto Scharmera, którego postać i dorobek prezentuje w Polsce podczas swoich wykładów.Doświadczenie zawodowe zdobywała w firmie doradczo-szkoleniowej. Przez ponad 12 lat zajmowała się zarządzaniem zespołem konsultantów i trenerów, pełniła również funkcje managera projektów jak również w organizacjach rolę HR Managera. Jest trenerem z zakresu umiejętności managerskich oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadzi Szkołę Coachingu i Team Coachingu w której przygotowuje do zawodu coacha w ramach międzynarodowej akredytacji ICF ACSTH. Wykłada na uczelniach wyższych w całym kraju.Karolina HudowiczExpert w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, przywództwa, komunikacji zespołowej oraz motywacji. Dyplomowany i akredytowany Coach ICF, dyplomowany trener oraz psycholog biznesu. Certyfikowany konsultant narzędzia badającego wartości, style myślenia i sposoby działania ludzi - MindSonar?. HR-owiec z 12 letnim doświadczeniem wewnątrz międzynarodowych i polskich struktur korporacyjnych jako HR General Manager oraz HR Business Partner. Specjalizuje się we wdrażaniu nowoczesnych metod zarządzania potencjałem ludzkim w oparciu o metody i narzędzia coachingowe. Jest propagatorem integralnego ? turkusowego podejścia w organizacjach jak i w życiu codziennym. Prowadzi wiele warsztatów motywacyjnych i budujących świadomość własnych obszarów do rozwoju, zasobów i wartości a także leadership i teambuilding oraz szeroko rozumianej komunikacji także w języku angielskim. Jako pasjonatka gór, instruktor narciarstwa alpejskiego i snowboardzistka, organizuje i prowadzi szkolenia outdoorowe w oparciu o symulacje ratowania życia ludzkiego w lawinach śnieżnych, jaskiniach oraz na ścianach skalnych przy współpracy z ratownikami GOPR Beskidy. Prowadzi coaching grupowy i zespołowy oraz indywidualny głównie w środowiskach biznesowych. Posiada ponad 2000 godzin praktyki trenerskiej na sali szkoleniowej, ponad 1800 godzin sesji sesji coachingowych. Jest ekspertem i doradcą w zakresie strategii rozwojowych i HR-owych. Członek ICF Global ? największej na świecie organizacji zrzeszającej profesjonalnych coachów, Członek Zarządu ICF Poland, Dyrektor ICF Polska oddział Śląsk. Członek Zarządu Stowarzyszenia Kobieta Charyzmatyczna. Założyciel Firmy HUMAN GROWTH.
Turkusowe organizacje - jak zostać liderem organizacji przyszłości?
Podczas wykładu dowiesz się czym charakteryzuje się organizacja turkusowa. Jakie zasady i założenia przyświecają takim organizacją. Dowiesz się jakie obecnie wyzwania stoją przed liderem organizacji przyszłości, a także co zrobić, żeby zarządzać inaczej, rozwinąć swoje kompetencje liderskie tak, by prowadzić zespół w innowacyjny sposób.

Działy stałe

Galeria

Galeria zdjęć z I edycji